PUSZCZA KAMPINOSKA to serwis przedstawiający w internecie Kampinoski Park Narodowy i jego otuline.
WIADOMOŚCI

24.03.2017
Kampinoski Park Narodowy informuje, że w związku z przerwą w pracach związanych z budową przepustów w ramach projektu Kampinoskie Bagna na czas trwania okresu lęgowego ptaków, dotychczas zamknięte szlaki turystyczne:
- zielony szlak, Posada Sieraków - uroczysko Szczukówek;
- czerwony szlak, Mogilny Mostek - uroczysko Szczukówek;
- żółty szlak, Palmiry wieś - Mogilny Mostek;
- żółty szlak, Prusakowe - Babska Górka;
zostały ponownie otwarte dla ruchu turystycznego. Planowane wznowienie robót, a co za tym idzie ponowne zamknięcia szlaków turystycznych, przewidywane są od 1 września 2017 r.
http://www.kampinoski-pn.gov.pl

21.03.2017
Dziś pierwszy dzień wiosny. Zainspirowało nas to do zrobienia "wiosennych porządków" w opisach ścieżek dydaktycznych, których, co przypominamy, jest w Kampinoskim Parku Narodowym aż dziesięć, i które są naprawdę pomocne w zaplanowaniu spacerów po puszczy z elementami dydaktyki. Ścieżki zostały tak poprowadzone, by móc je przejść zarówno jako samodzielną wycieczkę, na przykład z dziećmi, ale również jako część dłuższej eskapady, kontynuując szlakiem turystycznym. Zachęcamy zatem do spacerów i korzystania z opisów ścieżek - można je jednym kliknięciem pobrać na urządzenie mobilne lub wydrukować: ścieżki dydaktyczne w Kampinoskim Parku Narodowym.

16.03.2017
Kampinoski Park Narodowy w ostatanich dniach ostrzega o podtopieniach na niektórych szlakach. Wybraliśmy się czarnym szlakiem z Truskawia przez polanę Paśniki do Karczmiska i tylko dzięki drewnianym pomostom mogliśmy przejść ten odcinek nie mocząc butów. W tym miejscu szlak przecina strumień, który jest jednym z niewielu zachowanych w Puszczy Kampinoskiej cieków, o naturalnie ukształtowanym korycie. Odwadnia on podmokłe obszary uroczyska Paśniki. Wiosną i po dużych opadach rozlewa się szeroko, tak, że cała okolica jest pod wodą, a w połowie lata zwykle zanika całkowicie. Strumień ten jest dopływem Kanału Zaborowskiego, który odprowadza wody z terenu wschodniej części Puszczy Kampinoskiej do Kanału Łasica.

10.03.2017
W Kampinoskim Parku Narodowym rusza budowa obiektów małej retencji, które będą chronić kampinoskie bagna przed letnimi suszami. Po kilku latach prac analitycznych, projektowych i po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpoczyna się budowa 37 budowli hydrotechnicznych, które mają zatrzymać wodę w niewielkich kanałach i obniżeniach terenowych na terenie puszczy. Pierwszych 15 obiektów powstanie do września bieżącego roku na obszarze Wilcza Struga (gm. Łomianki i Czosnów) i Żurawiowe (gm. Leszno). Będą to niewielkie budowle takie jak progi, zastawki, przepusty i brody.

Zbudowane będą także krótkie rowy doprowadzające wodę z istniejących kanałów do lokalnych obniżeń terenowych, a także grobla zabezpieczająca grunty wsi Sadowa i Izabelin Dziekanówek przed przelewaniem się wysokich wód z terenu parku. Dla zapewnienia właściwych standardów ochrony przyrody prace budowlane nie będą prowadzone w okresie 15 marzec - 31 sierpnia. Zakończenie wszystkich prac budowlanych spodziewane jest w marcu 2018 roku.

Działania budowlane zostały poprzedzone długotrwałymi badaniami, analizami i symulacjami efektów planowanych działań. Wykonano między innymi bardzo dokładną mapę ukształtowania powierzchni bagien Puszczy Kampinoskiej do opracowania której wykorzystano metodę skaningu laserowego. Na jej podstawie wykonano komputerowe badania symulacyjne pokazujące zasięg oddziaływania planowanych budowli na wody KPN przy różnych stanach wód. W planowaniu działań opierano się także na wynikach badań glebowych, botanicznych i faunistycznych prowadzonych przez wiele lat na terenie KPN.

Budowa obiektów małej retencji prowadzona jest w ramach projektu "Kampinoskie Bagna" kierowanego przez KPN i finansowanego ze środków Funduszu LIFE+ i NFOŚIGW. Projekt realizowany jest od 2014 roku przy współudziale fundacji REC Polska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Technologiczno _ Przyrodniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Oprócz budowy urządzeń małej retencji w projekcie realizowane są także wykupy gruntów (125 ha), opracowywana jest strategia zarządzania populacją bobra, przygotowywane są wytyczne do użytkowania jazów na Łasicy oraz realizowanych jest szereg działań monitoringowych i informacyjnych.

Wszystkie działania projektowe zostały tak zaplanowane, by nie podwyższać poziomu wód podziemnych na gruntach prywatnych, w szczególności na terenach zabudowanych. Działania hydrotechniczne planowane są tylko na małych kanałach, które zbierają wodę z obszarów należących do Skarbu Państwa. Ze względów społecznych nie planuje się natomiast działań hydrotechnicznych na głównych kanałach puszczy: na Łasicy, Kanale Zaborowskim, Kanale Ł9 i Kanale Olszowieckim.
http://www.kampinoski-pn.gov.pl

06.03.2017
Nadchodzi koniec kalendarzowej zimy. W przyrodzie jest to czas wielu intensywnych przemian: śnieg i lód topnieje, tworząca się z roztopów woda spływa głównie do cieków i zbiorników wodnych, a tylko w małym stopniu zwiększa wilgotność pól uprawnych, co staje się przyczyną wiosennych powodzi. Wschodzą pierwsze rośliny, a w drzewach zaczyna się okres budzenia się i krążenia soków. Można też zaobserwować wzmożony ruch w gniazdach ptaków, gdyż samice niedługo zaczną składać jaja. Wkrótce zaczną się kocić rysie, łasice i tchórze, jelenie i sarny przybiorą letnią, bardziej brązowopłową szatę, a mrowiska zatętnią ruchem robotnic. Wybraliśmy się do Puszczy Kampinoskiej by zobaczyć, czy na rozmarzniętych łęgach zakwitły już zawilce, a w licznych w Kampinosie borach sosnowych - sasanki, ale na to trzeba jeszcze z tydzień, dwa poczekać.

03.03.2017
Kampinoski Park Narodowy ostrzega przed spacerami po żółtym szlaku na odcinku Truskaw-Zaborów Leśny: Przejście jest bardzo utrudnione, możliwe wyłącznie w wysokich nieprzemakalnych butach, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Aktualnie na wszystkich szlakach należy spodziewać się kałuż, błota i topniejącego lodu. Wybierając się do lasu prosimy zawsze mieć na względzie panujące warunki atmosferyczne i dostosować do nich wybór tras wycieczek w sposób pozwalający cieszyć się pięknem przyrody parku, a jednocześnie zapewniający bezpieczne ich odbycie. Pamiętajmy, że teren parku narodowego jest i być powinien obszarem naturalnym o jak najmniejszej ingerencji ludzkiej, a ochrona przyrody jest nadrzędnym celem jego działalności, czego konsekwencją jest brak możliwości zapewnienia pełnej dostępności wszystkich szlaków turystycznych dla turystów i odwiedzających o każdej porze roku.
https://www.kampinoski-pn.gov.pl

01.03.2017
KPN prowadzi duży, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, projekt "Kampinoskie Bagna". W jego ramach w puszczy powstanie aż 37 budowli hydrotechnicznych. Po co takie regulacje na bagnach? - Chodzi o to, żeby utrzymać wodę jak najdłużej na poziomie najbardziej odpowiadającym naturze - wyjaśnia Janusz Jeziorski, wicedyrektor parku narodowego. Puszczę, tak jak całą Polskę, w ostatnich lata dotyka susza. - Najpierw mieliśmy lata bardzo mokre, do takich warunków przystosowały się systemy korzeniowe. Potem w czasie suszy były mocno osłabione, wiele drzew zostało niszczonych przez owady - tłumaczy Jeziorski. System retencji ma jak najdłużej utrzymać wodę na średnim poziomie, inaczej mówiąc - uchronić przed wiosennymi podtopieniami i letnim brakiem wody.

Szlaki nie utoną w błocie, bo budowle nie będą duże ani zbyt inwazyjne. To progi, zastawki, przepusty, brody, groble. Miejscami powstają tam, gdzie już istniały, ale się zniszczyły i przestały pełnić swoją funkcję. Zbudowane będą też krótkie rowy doprowadzające wodę z istniejących kanałów do lokalnych obniżeń terenu. Ich rozplanowanie poprzedziły długotrwałe badania, analizy i symulacje efektów wykonane m.in. metodą skaningu laserowego. Na jej podstawie wykonano komputerowe badania symulujące zasięg oddziaływania planowanych budowli na mokradła w puszczy.

Pierwszych 15 obiektów już powstaje (stąd zamknięcia szlaków) na obszarze Wilcza Struga (gminy Łomianki i Czosnów) i Żurawiowe (gmina Leszno). Mają być gotowe do września, z tym, że prace ze względów przyrodniczych skończą się 15 marca i zostaną wznowione po 31 sierpnia. Kilka dni temu KPN ogłosił przetarg na kolejne 22 obiekty, które będą budowane jesienią, całość ma być gotowa w marcu 2018. - Projekt przysłuży się też spacerowiczom. Łatwiej będzie pokonywać szlaki dziś często tonące w błocie - przekonuje dyrektor Jeziorski.

Jeszcze jednym elementem projektu "Kampinoskie Bagna" jest opracowanie "strategii zarządzania populacją bobra". Tak jak w całej Polsce zwierzęta te rozpowszechniły się także w puszczy. Oszacowano, że żyje tu już 80 rodzin, czyli około 300 osobników. W kontroli KPN zyskał niedawno niespodziewanych sojuszników. To wilki, o których ponownym osiedleniu się w podwarszawskiej puszczy informowaliśmy ponad rok temu. Obecnie mieszka tu około dziesięciu wilków. - Mamy dowody, że polują na bobry. W wodzie nie mają szans, ale podczas suszy bobry muszą zapuszczać się po pożywienie na suchy ląd. To okazja dla wilków, dla których bobry są przysmakiem - opowiada dyrektor Jeziorski.
http://warszawa.wyborcza.pl

23.02.2017
Kampinoski Park Narodowy informuje, że w związku z trwającą budową przepustów w ramach projektu Kampinoskie Bagna, następujące szlaki zamknięte są do odwołania:
- zielony szlak turystyczny na odcinku: Posada Sieraków - uroczysko Na Miny - uroczysko Szczukówek,
- czerwony szlak turystyczny na odcinku: Mogilny Mostek (węzeł szlaków) - uroczysko Młynisko - uroczysko Szczukówek (węzeł szlaków)
- żółty szlak turystyczny im. Antoniego Trębickiego (cały) - Palmiry wieś - Mogilny Mostek (węzeł szlaków)
- żółty szlak turystyczny im. Aleksandra Janowskiego na odcinku: Prusakowe (mostek nad kanałem Łasica) - Obszar Ochrony Ścisłej Żurawiowe - Babska Górka (węzeł szlaków).
Przewidywany termin zakończenia robót na tych odcinkach: 15.03.2017 r.

W związku z trwającymi pracami ziemnymi parking w Dziekanowie Leśnym oraz Kampinoski Szlak Rowerowy na odcinku: Dziekanów Leśny - Kaliszki zostają zamknięte do odwołania (dotyczy wszystkich użytkowników)! Dostęp do parkingu "dużego" we wsi Palmiry przy wjeździe do parku, z uwagi na zajęcie powierzchni przez firmę budowlaną, jest utrudniony. Przewidywany termin zakończenia robót: 31.03.2017 r. Najbliższe dostępne parkingi to parking "mały" we wsi Palmiry (ok. 0,5 km na zachód od zajętego parkingu), parking przy Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry oraz parking przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym.
https://www.kampinoski-pn.gov.plARCHIWUM WIADOMOŚCI:
/ 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

NAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


POLECAMYInne linki


Copyright 2005 kampinoska@op.pl
Design by Marta Lewandowska & Robert Remisz