PUSZCZA KAMPINOSKA to serwis przedstawiający w internecie Kampinoski Park Narodowy i jego otuline.
WIADOMOŚCI

16.04.2017
Minęła 154 rocznica bitwy pod Budą Zaborowską. Przechodząc szlakiem obok mogiły na grzbiecie wydmy w obszarze ochrony ścisłej "Zaborów Leśny", warto wiedzieć jak tragiczna historia związana jest z tym miejscem. Powstanie Styczniowe trwało wtedy już prawie 3 miesiące. Dzięki sprawnej akcji półtora tysiąca młodych mężczyzn uciekło przed wcieleniem do carskiej armii, co skutecznie zniweczyło plany Rosjan. W samej stolicy powstanie nie przybrało charakteru wojennego. Prawdziwe bitwy toczyły się poza Warszawą. Jedną z największych potyczek stoczonych u bram stolicy była bitwa pod Budą Zaborowską. 14 kwietnia 1863 roku niedaleko wsi Buda Zaborowska w Puszczy Kampinoskiej, doszło do bitwy, pomiędzy wojskami rosyjskimi gen. Krüdenera, a oddziałem powstańców styczniowych "Dzieci Warszawy", dowodzonym przez majora Walerego Remiszewskiego.

Oddział Remiszewskiego został niespodziewanie zaatakowany przez przeważające siły wojsk rosyjskich w liczbie 670 żołnierzy. Huzarzy i kozacy, wspierani przez piechotę rozbili oddział polskich wojsk powstańczych, który uzbrojony był głównie w kosy. Po stronie polskiej poległo 30 ludzi, w tym sam dowódca mjr Remiszewski. Bilans strat powiększył się do 72 zabitych i 9 rannych, gdy kozacy wymordowali prawie wszystkich rannych powstańców. Po stronie rosyjskiej straty wyniosły ok. 50 zabitych i rannych. Resztki oddziału mjr Remiszewskiego zostały rozbite w potyczkach pod wioskami Górki i Stara Dąbrowa. Powstańcy byli wyłapywani przez kozaków i bez sądu wieszani lub rozstrzeliwani. Stara sosna na skraju wsi Górki (dziś Górki Kampinoskie) pełniła funkcję szubienicy. Drzewo runęło 17 maja 1994 roku, mając około 200 lat.
Opis bitwy na portalu: http://www.idziemy.pl/spoleczenstwo/bitwa-pod-buda-zaborowska/

14.04.2017
Kampinoski Park Narodowy informuje, że z uwagi na trwające roboty budowlane Kampinoski Szlak Rowerowy na odcinku Dziekanów Leśny - Kaliszki jest zamknięty, do odwołania.

07.04.2017
Wycieczka z pracownikiem Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach programu edukacyjnego "Akademia Kampinoska" skierowanego do turystów indywidualnych odbędzie się w sobotę 08.04.2017 r. Temat wycieczki - "Czy w parku narodowym można wycinać drzewa?". Czas trwania wycieczki około 3 godzin. Miejsce zbiórki: przy kapliczce na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Lubomirskiego w Izabelinie, godz. 10.00. Dojazd samochodem lub autobusem linii 708 z Warszawy ze stacji metro Młociny. Trasa wycieczki będzie miała kształt pętli.

Zakres tematyczny wycieczki:
- dlaczego w parku narodowym wycinane są drzewa i co oznaczają pomarańczowe kropki na drzewach;
- znaczenie obszarów ochronny czynnej w parku narodowym;
- czy brak działań ochronnych w lesie, może mieć negatywne skutki w przyszłości.
Prowadzący: nadleśniczy Tomasz Hryniewiecki, dr Łukasz Tyburski. Uczestnictwo jest bezpłatne.
https://www.kampinoski-pn.gov.pl

24.03.2017
Kampinoski Park Narodowy informuje, że w związku z przerwą w pracach związanych z budową przepustów w ramach projektu Kampinoskie Bagna na czas trwania okresu lęgowego ptaków, dotychczas zamknięte szlaki turystyczne:
- zielony szlak, Posada Sieraków - uroczysko Szczukówek;
- czerwony szlak, Mogilny Mostek - uroczysko Szczukówek;
- żółty szlak, Palmiry wieś - Mogilny Mostek;
- żółty szlak, Prusakowe - Babska Górka;
zostały ponownie otwarte dla ruchu turystycznego. Planowane wznowienie robót, a co za tym idzie ponowne zamknięcia szlaków turystycznych, przewidywane są od 1 września 2017 r.
http://www.kampinoski-pn.gov.pl

21.03.2017
Dziś pierwszy dzień wiosny. Zainspirowało nas to do zrobienia "wiosennych porządków" w opisach ścieżek dydaktycznych, których, co przypominamy, jest w Kampinoskim Parku Narodowym aż dziesięć, i które są naprawdę pomocne w zaplanowaniu spacerów po puszczy z elementami dydaktyki. Ścieżki zostały tak poprowadzone, by móc je przejść zarówno jako samodzielną wycieczkę, na przykład z dziećmi, ale również jako część dłuższej eskapady, kontynuując szlakiem turystycznym. Zachęcamy zatem do spacerów i korzystania z opisów ścieżek - można je jednym kliknięciem pobrać na urządzenie mobilne lub wydrukować: ścieżki dydaktyczne w Kampinoskim Parku Narodowym.

16.03.2017
Kampinoski Park Narodowy w ostatanich dniach ostrzega o podtopieniach na niektórych szlakach. Wybraliśmy się czarnym szlakiem z Truskawia przez polanę Paśniki do Karczmiska i tylko dzięki drewnianym pomostom mogliśmy przejść ten odcinek nie mocząc butów. W tym miejscu szlak przecina strumień, który jest jednym z niewielu zachowanych w Puszczy Kampinoskiej cieków, o naturalnie ukształtowanym korycie. Odwadnia on podmokłe obszary uroczyska Paśniki. Wiosną i po dużych opadach rozlewa się szeroko, tak, że cała okolica jest pod wodą, a w połowie lata zwykle zanika całkowicie. Strumień ten jest dopływem Kanału Zaborowskiego, który odprowadza wody z terenu wschodniej części Puszczy Kampinoskiej do Kanału Łasica.

10.03.2017
W Kampinoskim Parku Narodowym rusza budowa obiektów małej retencji, które będą chronić kampinoskie bagna przed letnimi suszami. Po kilku latach prac analitycznych, projektowych i po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpoczyna się budowa 37 budowli hydrotechnicznych, które mają zatrzymać wodę w niewielkich kanałach i obniżeniach terenowych na terenie puszczy. Pierwszych 15 obiektów powstanie do września bieżącego roku na obszarze Wilcza Struga (gm. Łomianki i Czosnów) i Żurawiowe (gm. Leszno). Będą to niewielkie budowle takie jak progi, zastawki, przepusty i brody.

Zbudowane będą także krótkie rowy doprowadzające wodę z istniejących kanałów do lokalnych obniżeń terenowych, a także grobla zabezpieczająca grunty wsi Sadowa i Izabelin Dziekanówek przed przelewaniem się wysokich wód z terenu parku. Dla zapewnienia właściwych standardów ochrony przyrody prace budowlane nie będą prowadzone w okresie 15 marzec - 31 sierpnia. Zakończenie wszystkich prac budowlanych spodziewane jest w marcu 2018 roku.

Działania budowlane zostały poprzedzone długotrwałymi badaniami, analizami i symulacjami efektów planowanych działań. Wykonano między innymi bardzo dokładną mapę ukształtowania powierzchni bagien Puszczy Kampinoskiej do opracowania której wykorzystano metodę skaningu laserowego. Na jej podstawie wykonano komputerowe badania symulacyjne pokazujące zasięg oddziaływania planowanych budowli na wody KPN przy różnych stanach wód. W planowaniu działań opierano się także na wynikach badań glebowych, botanicznych i faunistycznych prowadzonych przez wiele lat na terenie KPN.

Budowa obiektów małej retencji prowadzona jest w ramach projektu "Kampinoskie Bagna" kierowanego przez KPN i finansowanego ze środków Funduszu LIFE+ i NFOŚIGW. Projekt realizowany jest od 2014 roku przy współudziale fundacji REC Polska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Technologiczno _ Przyrodniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Oprócz budowy urządzeń małej retencji w projekcie realizowane są także wykupy gruntów (125 ha), opracowywana jest strategia zarządzania populacją bobra, przygotowywane są wytyczne do użytkowania jazów na Łasicy oraz realizowanych jest szereg działań monitoringowych i informacyjnych.

Wszystkie działania projektowe zostały tak zaplanowane, by nie podwyższać poziomu wód podziemnych na gruntach prywatnych, w szczególności na terenach zabudowanych. Działania hydrotechniczne planowane są tylko na małych kanałach, które zbierają wodę z obszarów należących do Skarbu Państwa. Ze względów społecznych nie planuje się natomiast działań hydrotechnicznych na głównych kanałach puszczy: na Łasicy, Kanale Zaborowskim, Kanale Ł9 i Kanale Olszowieckim.
http://www.kampinoski-pn.gov.pl

06.03.2017
Nadchodzi koniec kalendarzowej zimy. W przyrodzie jest to czas wielu intensywnych przemian: śnieg i lód topnieje, tworząca się z roztopów woda spływa głównie do cieków i zbiorników wodnych, a tylko w małym stopniu zwiększa wilgotność pól uprawnych, co staje się przyczyną wiosennych powodzi. Wschodzą pierwsze rośliny, a w drzewach zaczyna się okres budzenia się i krążenia soków. Można też zaobserwować wzmożony ruch w gniazdach ptaków, gdyż samice niedługo zaczną składać jaja. Wkrótce zaczną się kocić rysie, łasice i tchórze, jelenie i sarny przybiorą letnią, bardziej brązowopłową szatę, a mrowiska zatętnią ruchem robotnic. Wybraliśmy się do Puszczy Kampinoskiej by zobaczyć, czy na rozmarzniętych łęgach zakwitły już zawilce, a w licznych w Kampinosie borach sosnowych - sasanki, ale na to trzeba jeszcze z tydzień, dwa poczekać.

03.03.2017
Kampinoski Park Narodowy ostrzega przed spacerami po żółtym szlaku na odcinku Truskaw-Zaborów Leśny: Przejście jest bardzo utrudnione, możliwe wyłącznie w wysokich nieprzemakalnych butach, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Aktualnie na wszystkich szlakach należy spodziewać się kałuż, błota i topniejącego lodu. Wybierając się do lasu prosimy zawsze mieć na względzie panujące warunki atmosferyczne i dostosować do nich wybór tras wycieczek w sposób pozwalający cieszyć się pięknem przyrody parku, a jednocześnie zapewniający bezpieczne ich odbycie. Pamiętajmy, że teren parku narodowego jest i być powinien obszarem naturalnym o jak najmniejszej ingerencji ludzkiej, a ochrona przyrody jest nadrzędnym celem jego działalności, czego konsekwencją jest brak możliwości zapewnienia pełnej dostępności wszystkich szlaków turystycznych dla turystów i odwiedzających o każdej porze roku.
https://www.kampinoski-pn.gov.plARCHIWUM WIADOMOŚCI:
/ 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

NAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


POLECAMYInne linki


Copyright 2005 kampinoska@op.pl
Design by Marta Lewandowska & Robert Remisz